Pasijodinėjimas Kaziuko mugėje - neteisėtas

Pastebėti dalyvių ir žiūrovų saugumo, bei elgesio su gyvūnu pažeidimai

2017 metų, kovo 3-5d. sostinėje vykusios kasmetinės Kaziuko mugės metu, antrą šventės dieną (kovo 4d. šeštadienį), Katedros aikštėje, netoli Sereikiškių parko, vaikams buvo siūloma pramoga – pasijodinėjimas arkliu. Žirgų globos asociacijos nuomone, pramogos organizatoriai pažeidė pagrindinius dalyvių ir žiūrovų saugumo, bei padoraus elgesio su gyvūnu reikalavimus. Šie pažeidimai buvo užfiksuoti žemiau pateiktoje vaizdo medžiagoje.

Teikiant jojimo paslaugą, paslaugos organizatorius privalo raiteliui suteikti būtiną saugumo inventorių- šalmą, o taip pat tinkamai supažindinti su nelaimingų atsitikimų rizika. Mugės metu, ši paslauga buvo teikiama šių reikalavimų nepasaint- mažamečiai vaikai nebuvo aprūpinti šalmais. Atsižvelgiant į vaizdo medžiagoje užfiksuotų paslaugos vykdytojų nuspėjamą amžių ir fizines galimybes, galime daryti prielaidą, kad arkliui pasibaidžius, iškiltų realus pavojus mažamečių vaikų sveikatai ar gyvybei. Kritimas iš dviejų metrų aukščio ant betoninio grindinio gali būti rimtos galvos traumos priežastimi.

Aplinkos veiksniai, kaip didelis triukšmas, taip pat tinkamos gyvūno priežiūros ir jo paruošimo panašiems renginiams stoka, gali būti agresyvaus ir pavojingo aplinkiniams gyvūno elgesio priežastimi. Tokios psichologinės būklės arklys, būdamas didelės masės ir jėgos, gali įkasti, įspirti ir kitaip sunkiai sužaloti suaugusius ir vaikus.

Vaizdo medžiagoje galima įžvelgti neetišką elgesį su gyvūnu. Prieš gyvūno valią, agresyvi kontrolė pavadžiais, pakeltas balso tonas, grasinimas. Naudojamas arklio inventorius nėra specializuotas ir akivaizdžiai labai prastos būklės. Po balnu privaloma naudoti pobalnį ir paminkštinimą. Paslaugos vykdymo metu buvo naudojama medžiagos atraiža, panaši į staltiesę. Gyvūnas yra nešvarus.

Dėl užfiksuotų paslaugos organizavimo pažeidimų, Žirgų globos asociacija raštiškai kreipėsi į Vilniaus miesto Savivaldybę bei Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydama suteikti informaciją, ar tokiai veiklai vykdyti buvo išduotas leidimas, ar jį išduodant buvo tinkamai įvertinti galimi pavojai žiūrovams ir dalyviams, ar už įvykusį nelaimingą atsitikimą, būtų galimybė pareikšti pretenziją paslaugos organizatoriui ar kitam atsakingam asmeniui.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atsakymas

Kovo 14d. buvo gautas raštiškas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atsakymas, kuriame teigiama, kad, kovo 3-5d. dienomis Vilniuje vykusios Kaziuko mugės renginių metu nebuvo išduotas nė vienas leidimas aprašomai veiklai vykdyti.

Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas

Balandžio 6d. gavome ir Vilniaus miesto savivaldybės atsakymą. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos renginių derinimo komisijos sprendimu, UAB “Vikšris” buvo išduotas leidimas, kovo 3-5d. organizuoti ir vykdyti Kaziuko mugės renginius Vilniaus mieste. Organizatoriai buvo įpareigoti šventės metu užtikrinti dalyvių ir žiūrovų saugumą.

Toliau tekste teigiama, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 straipsnio 21-ąja dalimi, žiauriu elgesiu su gyvūnais ir jų kankinimu laikoma gyvūno naudojimas įvaraus pobūdžio renginiuose, jeigu dėl to gyvūnui sukeliamas skausmas, baimė, kančia, gyvūnai verčiami pranokti jų įgimtus gebėjimus ar yra luošinami.

Savivaldybės teigimu Kaziuko mugės renginių metu viešąją tvarką užtikrino ir teisės aktų reikalavimų laikymąsi kontroliavo policijos, Savivaldybės administracijos saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus ir kitų institucijų pareigūnai, kurie įstatymo pažeidimų nenustatė.

Žirgų globos asociacijos nuomone, arklių elgsenos veiksniai, tokie kaip skausmo, baimės ir kančios išraiška, taip pat raitelių saugumo reikalavimai, jų amžius, svoris, taip pat gyvūno neakivaizdžiai keliamas pavojus paslaugos dalyviams ir žiūrovams, negali būti tinkamai įvertinti viešąją tvarką prižiūrinčių pareigūnų be tiesioginės gyvūno elgsenos specialisto pagalbos.

Akivaizdu, kad į jodinėjimo paslaugos organizavimo pažeidimus atsakingos institucijos turi galimybę reaguoti, tačiau tik gavusios visuomenės pranešimą apie konkretų renginio metu pastebėtą atvejį.

Tyrimo išvados

Tolimesnę tyrimo eigą pateikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Tyrimo išvadose teigiama, kad renginio organizatorius UAB “Vikšris” buvo susipažinęs ir žinojo apie prievolę gauti VMVT leidimą renginyje organizuoti paslaugas, kuriose naudojami gyvūnai.

Renginio organizatorius pateikė raštišką paaiškinimą, kad Kaziuko mugės metu nebuvo išdavęs leidimo jokiems dalyviams teikti jodinėjimo paslaugas, todėl į Vilniaus VMVT dėl leidimo ir nebuvo kreiptąsi. Minėta paslauga buvo teikiama nelegaliai, o išsiaišinti paslaugos teikėjo nėra galimybių.

Vykusio renginio metu buvo užfiksuoti du jodinėjimo paslaugų teikimo atvejai, kuriems šventės organizatoriaus teigimu, leidimas nebuvo išduotas. Galime daryti išvadą, kad tinkamas gyvūno paruošimas renginiui, gyvūno gerovė, paslaugos dalyvių ir žiūrovų saugumo reikalavimai nebuvo tinkamai įvertinti, o atsakingą asmenį, įvykus nelaimingam atsitikimui, surasti būtų sunku.

Prie tokių situacijų sprendimo galime prisidėti kiekvienas. Pastebėję galimus gyvūno priežiūros pažeidimus, saugumo reikalavimų pažeidimus, praneškime atsakingoms institucijoms, kad pažeidimas būtų užfiksuotas, o atsakingi asmenys sulauktų administracinės atskomybės:

Policija 112
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (85) 2404361, vvt@vet.lt
Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamenas: 852197948, viesoji.tvarka@vilnius.lt